Formularz wniosku o przyznanie kompensaty

  • Prawo karne - Vademecum

    Prawo karne - Vademecum

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz. U. z dnia 15 września 2005 r.)

 

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza wniosku o przyznanie kompensaty, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2005 r.

Lista plików