Areszt za korupcję i wystawianie „pustych” faktur VAT

 

 

 

Areszt za korupcję i wystawianie „pustych” faktur VAT

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy w urzędzie skarbowym, przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej przez naczelnika urzędu skarbowego oraz wystawiania w okresie od października do listopada 2018 roku kilkudziesięciu „pustych” faktur VAT o łącznej wartości blisko 800 tys zł.

 

Zatrzymania na gorącym uczynku

Dnia 3 grudnia 2018 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Agnieszkę K. i Zofię B. przyjmujące 50 tys zł w gotówce za organizowanie procederu wystawiania „pustych” faktur VAT. Ponadto Agnieszka K. powoływała się na wpływy w urzędzie skarbowym, a jego naczelnik miał gwarantować roztoczenie „parasola ochronnego” nad w/w nielegalną działalnością.

 

Ustalenia śledztwa

W okresie do października do listopada 2018 roku podmiot gospodarczy prowadzony przez Konrada B. i Zofię B. wystawił kilkadziesiąt „pustych” faktur VAT o łącznej wartości brutto blisko 800 tys zł. Proceder ten był z góry zaplanowany przez Agnieszkę K. To ona poleciła wystawienie tych nierzetelnych dokumentów podatkowych, gdyż powołując się na wpływy w urzędzie skarbowym gwarantowała „nietykalność” osobom zamieszanym w ten proceder. Za pośrednictwo w nielegalnym załatwieniu przychylności organu podatkowego przyjęła 20 tys zł.

Ponadto Grzegorz P. naczelnik urzędu skarbowego z terenu województwa podkarpackiego zgodził się zrealizować plan Agnieszki K. i w zamian za niezlecanie kontroli podatkowych w podmiotach przez nią wskazanych przyjął obietnicę udzielenia mu korzyści majątkowej w kwocie 10 tys zł oraz w postaci comiesięcznego czynszu w kwocie 10 tys zł za wynajem pomieszczeń gospodarczych należących do osoby trzeciej.

Dnia 3 grudnia 2018 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Agnieszkę K. i Zofię B. przyjmujące 50 tys zł za zorganizowanie procederu wystawiania „pustych” faktur VAT dla kolejnego podmiotu gospodarczego. Ponadto tego dnia zatrzymani zostali Konrad B., Grzegorz P. i Anita K. – pomagająca Agnieszce K.

 

Zarzuty i kary

Agnieszka K. usłyszała zarzut powoływania się na wpływy w urzędzie skarbowym oraz zlecania i kierowania wystawianiem „pustych” faktur VAT, za co grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.

Konrad B. i Zofia B. są wspólnie i w porozumieniu podejrzani o wystawianie „pustych” faktur VAT, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Grzegorz P. usłyszał zarzut przyjęcia obietnicy udzielenia mu korzyści majątkowej w zamian za zachowanie stanowiące naruszenia prawa za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec czworga podejrzanych z uwagi na grożącą im surową karę, a także obawę matactwa.

W stosunku Anity K., uwzględniając jej rolę w procederze, a także sytuację osobistą prokurator zastosował dozór Policji.

 

Sąd podzielił stanowisko prokuratora i zastosował wobec wszystkich czworga podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

Piotr Marko

rzecznik prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Lublinie