Akt oskarżenia w sprawie dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się obrotem papierosami i tytoniem bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa przekraczają 38,5 mln zł.

Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia wobec 42 osób. Są oskarżeni o nielegalną produkcję i obrót papierosami oraz tytoniem. Straty Skarbu Państwa przekraczają 38,5 mln zł.

Ustalenia śledztwa – pierwsza grupa

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, iż od marca 2015 r. do listopada 2017 r. na terenie Józefowa, pow. biłgorajskiego oraz innych miejscowości działała zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się przemytem do Polski z Ukrainy znacznych ilości papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W skład grupy wchodziły osoby, które regularnie przemycały niewielkie ilości wyrobów akcyzowych z terenu Ukrainy oraz tzw. kurierzy i odbiorcy papierosów w Warszawie. Łącznie w skład grupy „józefowskiej” wchodziło 14 osób.  

 

Druga grupa przestępcza

Na przestrzeni 2015 r. w/w grupa nawiązała współpracę z drugą, większą która działała na terenie Bydgoszczy i okolic. Działalność grupy obejmowała skupowanie nielegalnych papierosów od innych grup i pojedynczych dostawców z terenu całego kraju, a następnie sprzedaż tych wyrobów w Bydgoszczy oraz wywożenie ich do Niemiec. Łącznie w skład grupy „bydgoskiej” wchodziły 24 osoby. W sprawie oskarżono jeszcze 4 inne osoby współpracujące z obydwoma grupami.

 

Nielegalna produkcja papierosów

Oprócz opisanej wyżej działalności członkowie obydwu grup zajmowali się także nielegalnym pozyskiwaniem suszu tytoniowego i liści tytoniu, które na dalszym etapie były wykorzystywane do samodzielnej produkcji papierosów na trzech liniach produkcyjnych. Dwie z nich zostały w toku postępowania zabezpieczone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Straty Skarbu Państwa

Obydwie grupy dokonały obrotu ponad 1 mln paczek papierosów przez co naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości ponad 1 mln zł, podatku akcyzowego w wysokości blisko 17 mln zł oraz należnego podatku VAT w wysokości niemal 5 mln zł.

Ponadto grupa bydgoska dokonała obrotu nie mniej niż 14.800 kg tytoniu nie oznaczonego polskimi znakami skarbowymi akcyzy, przez co naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w wysokości blisko 12 mln zł oraz należnego podatku VAT w wysokości niemal 3,5 mln zł.

 

Zagrożenia karami

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności (art. 258 § 3 kk), natomiast za udział w takiej grupie – do 5 lat (art. 258 § 1 kk). Za przestępstwa akcyzowe kodeks karny skarbowy przewiduje kary do 6 lat pozbawienia wolności i wysokie grzywny (art. 65 § 1 kks w zw. z art 37 § 1 pkt 1 i 5 kks i inne). 

 

Rzecznik Prokuratury Regionalnej

w Lublinie

Piotr Marko

Autor: pm, 2019-09-06 13:52