Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT w związku z pozorowanym obrotem złotem

W dniu 13 lipca 2020 r. Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia wobec 26 osób, oskarżonych o dokonanie w okresie od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. szeregu przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT na tle pozorowanego obrotu złotem. W ten sposób uszczuplono bądź narażono na uszczuplenie należności podatkowe w łącznej kwocie przekraczającej 10 mln zł.

 

 

 

Ustalenia śledztwa.

Śledztwo prowadziła w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji.

Postępowanie wszczęto wskutek zawiadomienia złożonego w sierpniu 2015 r. przez Dyrektora UKS w Lublinie, opartego o ustalenia wynikające z kontroli podatkowej prowadzonej wobec przedsiębiorcy z Lublina z branży jubilerskiej.

W toku czynności ustalono, iż od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. podatnik ten zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, zawierające ponad 10 mln zł podatku VAT.  Przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. „puste”.

Równolegle z zakupami, w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. w/w firma dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość jej dostaw do odbiorcy belgijskiego wyniosła blisko 12 mln Euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%.

Powyższy proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, tj. uzyskania jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie.

Jednocześnie w sprawie ustalono, iż działalność opisanego przedsiębiorcy wpisywała się w mechanizm tzw. karuzeli podatkowej, w której działało oprócz niego jeszcze kilkanaście firm z terenu całego kraju. Karuzela miała na celu doprowadzenie do uzyskania jak największych zwrotów podatku VAT poprzez pozorowany obrót złotem i srebrem.

Działalność osób zatrudnionych w w/w firmach w zakresie wyłudzania należności podatkowych spełniła kryteria udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W ten sposób łącznie doprowadzono do uszczuplenia podatku VAT w kwocie 8.057.347 zł oraz narażono ten podatek na uszczuplenie w kwocie 2.109.150 zł (w sumie 10.166.497 zł).

 

Środki zapobiegawcze.

W trakcie śledztwa wobec 18 podejrzanych stosowano tymczasowy areszt. Środek ten stosowany jest nadal wobec 6 osób. Pozostali podejrzani objęci byli poręczeniami majątkowymi, dozorami Policji i zakazami opuszczania kraju.

 

Akt oskarżenia.

Aktem oskarżenia objęto 26 osób, zarzucając im popełnienie 172 czynów, w tym kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (at. 258 § 1 i 3 kk), wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów (art. 271 § 1 i 3 kk), wyłudzenia podatku VAT wielkiej wartości (art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk), prania brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzeń (art. 299 § 1 i 5 kk) oraz licznych przestępstw karnoskarbowych związanych z uszczuplaniem należności podatkowych.

Wraz z aktem oskarżenia do Sądu przekazano także zabezpieczenia majątkowe na mieniu podejrzanych, których kwota przekroczyła 5,5 mln zł. Zabezpieczeniami objęto udziały w spółkach, pojazdy mechaniczne oraz nieruchomości.

 

Zagrożenia karami.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za udział w takiej grupie – do 5 lat pozbawienia wolności. Za przestępstwa związane z wyłudzaniem podatku VAT wielkiej wartości przewidziana jest kara do 10 lat pozbawienia wolności, podobnie jak za pranie brudnych pieniędzy. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Autor: mk, 2021-02-19 09:07