Zarzuty i tymczasowe aresztowania w śledztwie dot. wyłudzeń kredytów

Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące wyłudzenia w latach 2014 – 2015 na szkodę banku PKO BP S.A. kredytów na kwotę ponad 10 milionów złotych oraz prania brudnych pieniędzy.

Liczne zatrzymania i przeszukania

W dniu 11 października 2017 roku, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Radomiu zatrzymali 16 osób zaangażowanych w przestępczy proceder, ponadto jedna osoba zgłosiła się dobrowolnie po zatrzymaniu najbliższej dla niej osoby.

W trakcie realizacji w szeregu miejscowości z obszaru całego kraju, przeszukano ponad siedemdziesiąt pomieszczeń i budynków - zarówno w miejscach zamieszkania podejrzanych, jak również siedzibach spółek.

Jak działali sprawcy

Mechanizm działania sprawców polegał na utworzeniu bądź przejęciu spółek kapitałowych, przygotowaniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej tych spółek, a następnie wyłudzeniu kredytów na łączną kwotę 10 284 000 zł oraz ich transferowaniu na kolejne rachunki bankowe pozorując transakcje gospodarcze.

Wyłudzenie kredytów następowało przy współpracy z pracownikami oddziału banku, w tym jego dyrektorem.

Tymczasowe areszty

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Lublinie prokuratorzy ogłosili im zarzuty popełnienia przestępstw: doprowadzenia banku PKO BP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 10 milionów złotych (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego) oraz prania wyłudzonych pieniędzy w łącznej kwocie ponad 10 mln zł (art. 299 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 299 par. 5 kodeksu karnego).

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi prokurator wobec trzech osób zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w kwotach od 10 000 do 100 000 zł.

Natomiast w odniesieniu do 14 osób do Sądu skierowano wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań.

W dniu 13 października 2017 r. Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych 14.

W sprawie wykonywane są czynności zmierzające do zabezpieczenia na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków karnych o charakterze majątkowym. W takcie czynności tymczasowo zajęto należące do podejrzanych samochody.

 

Autor: Waldemar Moncarzewski, 2017-10-16 14:16