Oświadczenia majątkowe

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych prokuratorów podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej (poniżej link):

http://pk.gov.pl/oswiadczenia-majatkowe-655/oswiadczenia-majatkowe-prokuratorow-prokuratury-regionalnej-w-lublinie-za-2016-rok.html#.WVYbHeS7qhc

 

 

 WZÓR oświadczenia majątkowego

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017r (poz. 1707)