O Prokuraturze
Prokuratura Regionalna w Lublinie jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.

Podstawowe akty prawne regulujące zasady funkcjonowania prokuratury:

 1. prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 177 z późn. zmianami)

Status Prokuratury Regionalnej w Lublinie określa § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016r w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych( Dz. U. z 3 marca 2016r poz. 270) oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Lublinie

Prokurator Regionalny

Katarzyna Fedeńczuk

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego

Ireneusz Łyszcz

 

organizacja jednostki »


Numery  rachunków bankowych:

 1. do wpłat związanych z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym – Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, odpowiednio w:
  • PLN — 95 1130 1206 0028 9146 1520 0001
  • EUR — 41 1130 1206 0028 9146 1520 0003
  • USD — 14 1130 1206 0028 9146 1520 0004
  • GBP — 84 1130 1206 0028 9146 1520 0005
 2. do wpłat m.in. należności z tytułu sporządzenia i wydania kserokopii – NBP O/O Lublin
  • PLN — 12 1010 1339 0044 7322 3100 0000

Numer NIP:7123309431

Numer REGON: 363823200

Autor: Wydawca Testowy, 2017-01-11 13:09
Lista plików