Komunikat z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie III etapu konkursu na trzy wolne stanowiska urzędnicze-eksperta do spraw gospodarczych i finansowo-skarbowych

RP III WOS 1111.21.2018

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ

POWOŁANEJ ZARZĄDZENIEM NR 65/18

PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE

Z DNIA 18  PAŹDZIERNIKA 2018  R.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400 z późn. zm.)

Stwierdzam

Do trzeciego etapu konkursu nr RP III WOS 1111.21.2018 na trzy wolne stanowiska urzędnicze – eksperta do spraw gospodarczych i finansowo – skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie dopuszczono niżej wymienionych kandydatów:

1. Czarnecka Izabela

2. Szulc Stanisław

3. Karwacka Marlena

4. Kasprzyk Janusz

5. Matwiejszyn Bogumiła

6. Parakowska Joanna

7. Skubisz Grażyna

8. Górska Ilona

9. Major Dariusz

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Komotajtis

p.o. ZASTĘPCY PROKURATORA REGIONALNEGO

w Lublinie

 

 

TRZECI ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ  7 GRUDNIA 2018 R.

·       dla kandydatów z poz. 1 – 3       o godz. 9.00,

·       dla kandydatów z poz. 4 – 6       o godz. 10.00,

·       dla kandydatów z poz. 7 – 9        o godz. 11.00,                 

 

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul. Okopowa 2a w Lublinie.

Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

                                                           

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Komotajtis

p.o. ZASTĘPCY PROKURATORA REGIONALNEGO

w Lublinie

Autor: AJ, 2018-11-29 14:45
Lista plików