Komunikat z dnia 27 czerwca 2018 roku -lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu

RP III WOS 1111.2.2018

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ

POWOŁANEJ ZARZĄDZENIEM NR 32/18

PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE

Z DNIA 6 CZERWCA 2018  R.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz.1838)

Stwierdzam

Do trzeciego etapu konkursu nr RP III WOS 1111.2.2018 na sześć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie dopuszczono niżej wymienionych kandydatów:

1.Aleszuk Natalia

2.Budynkiewicz  Sebastian

3.Hanc Maria

4.Makara-Skalniak Sylwia

5.Pęczkowski Bartosz

6.Piekut Piotr

7.Połowniak Damian

8.Szewczyk Tomasz

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Ireneusz Łyszcz

p.o. ZASTĘPCY PROKURATORA REGIONALNEGO

w Lublinie

 

 

TRZECI ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ  4 LIPCA 2018 R.

·       dla kandydatów z poz. 1 – 4       o godz. 9.00,

·       dla kandydatów z poz. 5 – 8       o godz. 10.00,

 

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul. Okopowa 2a w Lublinie.

Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

                                                           

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Ireneusz Łyszcz

p.o. ZASTĘPCY PROKURATORA REGIONALNEGO

w Lublinie

Autor: AJ, 2018-06-27 10:40
Lista plików