Komunikat z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie dopuszczenia listy kandydatów do III etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

z dnia 25 lipca 2018 r.

Przewodniczącego Komisji Konkursowej

 

powołanej Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego nr 33/18 z dnia 19 czerwca 2018 r., następnie zmienionym Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego nr 35/18 z dnia 27 czerwca 2018 r.

 

 

Działając na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r.poz. 400)

 

ogłaszam, iż do

 

 trzeciego etapu konkursu RP III WOS 1111.18.2018 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie dopuszczono kandydata :

 Andrzeja Bojanka

Jednocześnie zawiadamiam, iż trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Kandydat powinien posiadać ważny dokument tożsamości.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Andrzej Marczewski

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU III

SĄDOWO – ORGANIZACYJNEGO

PROKURATURY REGIONALNEJ W LUBLINIE

 

 

Autor: AJ, 2018-07-25 15:25
Lista plików