Komunikat z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie II etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe trzy stanowiska urzędnicze-eksperta do spraw gospodarczych i finansowo-skarbowych

 

 

 

 

 

RP III WOS 1111.21.2018

 

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Komisji Konkursowej

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe trzy stanowiska urzędnicze - eksperta do spraw gospodarczych i finansowo – skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

Na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U z 2014 r. poz. 400), ogłaszam listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie informuję, iż drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, przy ul. Okopowej 2a w Lublinie.

Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godz. 9:00, a rozpoczęcie praktycznego sprawdzianu umiejętności nastąpi o godz. 10:00.

Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Komotajtis

p.o. Zastępcy Prokuratora Regionalnego

            w Lublinie

 

 

 

                                              

LISTA

kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu RP III WOS 1111.21.2018

na staż urzędniczy na docelowe trzy stanowiska urzędnicze - eksperta do spraw gospodarczych i finansowo – skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

(praktyczny sprawdzian umiejętności)

 

 1. Bisko Jolanta
 2. Czarnecka Izabela
 3. Frąk Agnieszka
 4. Górska Ilona
 5. Karwacka Marlena
 6. Kasprzyk Janusz
 7. Major Dariusz
 8. Matwiejszyn Bogumiła
 9. Parakowska Joanna
 10. Skubisz Grażyna
 11. Szulc Stanisław
 12. Witak Ewa
 13. Zalewa Monika

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Piotr Komotajtis

Sekretarz Komisji Konkursowej – Andrzej Sidor

Autor: AJ, 2018-11-21 13:06
Lista plików