Komunikat z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego

 

 

 

KOMUNIKAT
z dnia 18 lipca 2018 r.
Przewodniczącego Komisji Konkursowej
powołanej Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego nr 33/18 z  dnia 19 czerwca
2018 r., następnie zmienionym Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego
nr 35/18 z  dnia 27 czerwca 2018 r

 

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu  na staż urzędniczy na docelowe  stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie


Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),ogłaszam listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie informuję, iż drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 r.  w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul.Okopowa 2 a w Lublinie.


Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godzinie 9:00, a rozpoczęcie praktycznego sprawdzianu umiejętności  nastąpi o godzinie 10:00.    
Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Andrzej Marczewski
p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU III
SĄDOWO-ORGANIZACYJNEGO
PROKURATURY  REGIONALNEJ
W LUBLINIE

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych
do II etapu konkursu RP III WOS 1111.18. 2018
(praktyczny sprawdzian umiejętności)
na staż urzędniczy na docelowe  stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie


1. Andrzej Bojanek,
2. Robert Paprocki.

Autor: AJ, 2018-07-18 15:45
Lista plików