Komunikat z dnia 18 czerwca 2018 roku - lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu

RP III WOS 1111.2.2018                              

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT z dnia 18 czerwca 2018 r.

Przewodniczącego Komisji Konkursowej

powołanej Zarządzeniem nr 32/18 Prokuratora Regionalnego w Lublinie

z dnia  6 czerwca  2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na sześć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie.            

 

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838)  ogłaszam listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ogłoszeniem z dnia 18 maja 2018 r. drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r.  w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul. Okopowa 2 a w Lublinie.

 

Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godzinie 9:00, a rozpoczęcie sporządzania pracy pisemnej nastąpi o godzinie 10:00.      

 

Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 Ireneusz Łyszcz

 p.o. ZASTĘPCY PROKURATORA REGIONALNEGO

 w Lublinie

 

 

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych

do II etapu konkursu RP III WOS 1111.2.2018 (praca pisemna)

na sześć wolnych stanowisk

asystenta prokuratora

w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

1.Bartosz Pęczkowski,

2.Katarzyna Król,

3.Sebastian Budynkiewicz,

4.Tomasz Szewczyk,

5.Katarzyna Magdalena Sugier,

6.Piotr Piekut,

7.Jakub Żuchnik,

8.Maria Hanc,

9.Ewelina Śliwińska,

10.Damian Połowniak,

11.Natalia Aleszuk,

12.Sylwia Makaruk-Skalniak

13.Małgorzata Konowałek,

14.Gertruda Winkler.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Ireneusz Łyszcz

Sekretarz Komisji Konkursowej – Andrzej Sidor

 

 

Autor: AJ, 2018-06-19 08:44
Lista plików