Aktualności

Zobacz archiwum
 • [Wiadomości] Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

   

  Prokuratura Regionalna w Lublinie uprzejmie zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na dostawę serwera, urządzenia firewall, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych.

   

  czytaj więcej »
 • [Prokuratura] Oświadczenia majątkowe

  Zgodnie z zarządzeniem nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Lublinie podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

  czytaj więcej »
 • [Informator] Wejscie w zycie ustawy o prokuraturze

  Wejście  w  życie  ustawy z dnia 28.01.2016r Prawo o prokuraturze

  (Dz. U. z 2016 poz. 177)

  Z dniem 4 marca 2016r traci moc ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz.1599, z późn. zm.), wchodzi natomiast w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177), z wyjątkiem art. 30-32, art. 44, art. 45, art. 49, art. 60 § 4, § 6 i 7, art. 62 § 3, § 5 i 6 oraz art. 64, które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r. (art. 70 – 71 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze – Dz. U. z 2016 poz. 178).        

              Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo o prokuraturze znosi się prokuratury apelacyjne (§1) oraz tworzy się prokuratury regionalne (§ 2).

   

   

   

   

   

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Komunikat - wyniki konkursu na dwa wolne stanowiska asystenta

  Informacja o wynikach konkursu na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie.

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Komunikat - III etap konkursu - lista kandydatów

  Komunikat

  Przewodniczącego Komisji Konkursowej

   z dnia 9 lutego 2016 roku

   

             Przewodniczący Komisji do przeprowadzenia konkursu na dwa wolne  stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie informuje , iż komisja po sprawdzeniu prac pisemnych z drugiego etapu konkursu dopuściła do III etapu niżej wskazanych kandydatów.       

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Komunikat dot. pisemnej części konkursu na dwa etaty asystenta

  Komunikat

  Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie

  W związku z publikowanymi wcześniej komunikatami dotyczącymi konkursu na dwa etaty asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie oraz jeden etat asystenta prokuratora  w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie informuję co następuje. (Pełna treść artykułu w -> "Czytaj więcej")

   

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Komunikat dotyczący przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta

  Komunikat
  Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie
  z  dnia   18   grudnia 2015 roku

   Informuję, że decyzją Prokuratora Generalnego z dnia 14 grudnia 2015 roku konkurs na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie oraz jedno wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie  przeprowadzony zostanie przez Prokuraturę Apelacyjną w Białymstoku .

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Uchylenie Zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu

  Ap I K 117/3/15

  Komunikat

  Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie

  z  dnia   10    grudnia 2015 roku

   Informuje, że zarządzeniem nr 137/15 z dnia 10.12.2015 roku uchyliłem Zarządzenie Prokuratora Apelacyjnego w Lublinie nr 134/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie oraz jedno wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie.

  czytaj więcej »
 • [Informator] Ustawa o leczeniu niepłodności

   

  W Dz. U. z 31 lipca 2015 r poz.1087  opublikowany został tekst ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności 

  Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od jej ogłoszenia.  

  W załączeniu  wyciąg z przepisów ustawy dot. przepisów karnych i administracyjnych kar pieniężnych przewidzianych w  niniejszej ustawie.

   

   

  czytaj więcej »
 • [Vademecum] Wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie ENA

  Wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie ENA

  czytaj więcej »
1 2 3
 • Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • O Prokuraturze

  Status Prokuratury Regionalnej w Lublinie określa § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016r w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych( Dz. U. z 3 marca 2016r poz. 270) oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

  czytaj więcej »
 • Jednostki podległe

  Wyciąg z przepisów § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia ...

  czytaj więcej »
 • Oświadczenia majątkowe

  Zgodnie z zarządzeniem nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Lublinie podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

  czytaj więcej »
 • Informacja publiczna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Skargi i wnioski

  Prokurator Regionalny, jego Zastępcy oraz wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury przyjmują interesantów każdego dnia od godz...

  czytaj więcej »
 • Warto wiedzieć

  Warto wiedzieć, czyli wybrane, szczególnie istotne zmiany prawa, orzeczenia sądowe oraz publikacje prasowe dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »