Aktualności

Zobacz archiwum
 • [Wiadomości] Informacja o wyroku w sprawie p-ko funkcjonariuszom Służby Celnej oskarżonym o przestępstwa korupcyjne

  Wyrokiem z dnia 12 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim uznał kolejnych 28 funkcjonariuszy Służby Celnej za winnych popełniania ponad 30 przestępstw przyjmowania w latach 1998 – 2007 korzyści majątkowych w związku w wykonywanymi czynnościami służbowymi. 

   

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora

   O G Ł O S Z E N I E

  z dnia 10 października 2016 r.

  PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE

  O KONKURSIE  NR RP II K 1172.1.2016

  na stanowisko asystenta prokuratora

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Komunikat dot. śledztwa w sprawie niegospodarności w Spółce Stadnina Koni Janów Podlaski

  Komunikat dot. śledztwa w sprawie niegospodarności w Spółce Stadnina Koni Janów Podlaski

  W dniu 26 września 2016 r., po uprzednim wyłączeniu ze śledztwa dot. niegospodarności w Stadninie Koni Janów Podlaski, do odrębnego postępowania wątku dotyczącego nieprawidłowości w realizowaniu przez pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa obowiązków z zakresu nadzoru właścicielskiego nad funkcjonowaniem Spółki Stadnina Koni Janów Podlaski, prokurator przedstawił Grzegorzowi M. - ówczesnemu Dyrektorowi Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Agencji Nieruchomości Rolnych zarzuty popełnienia dwóch przestępstw kwalifikowanych z art. 231 § 1 kk

  czytaj więcej »
 • [Wiadomości] Informacja o wyroku w sprawie p-ko funkcjonariuszom Służby Celnej oskarżonym o przestępstwa korupcyjne

  Informacja o wyroku w sprawie p-ko funkcjonariuszom Służby Celnej oskarżonym o przestępstwa korupcyjne

   

  Wyrokiem z dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim uznał 18 funkcjonariuszy Służby Celnej za winnych popełniania 18 przestępstw ciągłych przyjmowania w latach 1998 – 2006 korzyści majątkowych w związku w wykonywanymi czynnościami służbowymi.

  czytaj więcej »
 • [Prokuratura] Oświadczenia majątkowe

  Zgodnie z zarządzeniem nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Lublinie podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

  czytaj więcej »
 • [Informator] Wejscie w zycie ustawy o prokuraturze

  Wejście  w  życie  ustawy z dnia 28.01.2016r Prawo o prokuraturze

  (Dz. U. z 2016 poz. 177)

  Z dniem 4 marca 2016r traci moc ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz.1599, z późn. zm.), wchodzi natomiast w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177), z wyjątkiem art. 30-32, art. 44, art. 45, art. 49, art. 60 § 4, § 6 i 7, art. 62 § 3, § 5 i 6 oraz art. 64, które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r. (art. 70 – 71 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze – Dz. U. z 2016 poz. 178).        

              Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Przepisy wprowadzające ustawę  Prawo o prokuraturze znosi się prokuratury apelacyjne (§1) oraz tworzy się prokuratury regionalne (§ 2).

   

   

   

   

   

  czytaj więcej »
 • [Informator] Ustawa o leczeniu niepłodności

   

  W Dz. U. z 31 lipca 2015 r poz.1087  opublikowany został tekst ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności 

  Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od jej ogłoszenia.  

  W załączeniu  wyciąg z przepisów ustawy dot. przepisów karnych i administracyjnych kar pieniężnych przewidzianych w  niniejszej ustawie.

   

   

  czytaj więcej »
 • [Vademecum] Wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie ENA

  Wzór pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie ENA

  czytaj więcej »
 • [Informator] Publikacje prasowe

  Publikacje prasowe, czyli informacje o wybranych publikacjach prasowych dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
 • [Informator] Zmiany w prawie

  Zmiany w prawie, czyli wybrane, nowe regulacje prawne dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
1 2 3
 • Prawo karne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie karnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania karnego określających m.in...

  czytaj więcej »
 • Prawo cywilne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie cywilnym, zawierający zbiór podstawowych zasad postępowania cywilnego określających...

  czytaj więcej »
 • Prawo administracyjne

  Vademecum, czyli mini przewodnik po prawie administracyjnym, który zawiera zbiór podstawowych zasad postępowania...

  czytaj więcej »
 • O Prokuraturze

  Status Prokuratury Regionalnej w Lublinie określa § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016r w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych( Dz. U. z 3 marca 2016r poz. 270) oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

  czytaj więcej »
 • Jednostki podległe

  Wyciąg z przepisów § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia ...

  czytaj więcej »
 • Oświadczenia majątkowe

  Zgodnie z zarządzeniem nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Lublinie podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

  czytaj więcej »
 • Informacja publiczna

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Skargi i wnioski

  Prokurator Regionalny, jego Zastępcy oraz wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury przyjmują interesantów każdego dnia od godz...

  czytaj więcej »
 • Warto wiedzieć

  Warto wiedzieć, czyli wybrane, szczególnie istotne zmiany prawa, orzeczenia sądowe oraz publikacje prasowe dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »